Bản tin Thuế ngày 15/06/2016

2016-06-23 20:43:30 GMT+7

Kính gửi: Cty Luật Hợp Danh Ecolaw. Đây là Bản tin Thuế định kỳ của TS24 Corp với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người nộp thuế, giới chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Trong kỳ này, tin đáng chú ý là "Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn được sửa đổi, bổ sung"Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn. Trong đó, có một số quy định sửa đổi, bổ sung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoá đơn đó là: Đối với hành vi vi phạm về đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản,...

Văn bản hướng dẫn quan trọng trong kỳ này là công văn 2163/TCT-KK ngày 20/05/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn "Doanh nghiệp được khấu trừ, xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bị mất liên 2 nếu doanh nghiệp xuất trình đầy đủ hồ sơ như: biên bản mất hóa đơn, thông báo mất hóa đơn, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế GTGT của số hóa đơn GTGT nêu trên".

Bên cạnh đó, Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tại bộ phận quản lý thu trước bạ và thu khác cũng như cập nhật kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý thu thuế, ngày 11/6/2016 Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 300 cán bộ công chức (CBCC) thuộc các phòng chức năng và 30 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã làm công tác quản lý thu các khoản thu về đất và thu lệ phí trước bạ. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng CBCC trong ngành của Cục Thuế TP Hà Nội. Đó là tin sự kiện "Cục Thuế Hà Nội: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế tại Bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp" nổi bật của kỳ này./ 

 

Tin tức

01. Đang hoàn thiện biểu thuế ưu đãi đặc biệt theo các FTA
Bộ Tài chính đang hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị định của Chính phủ về biểu thuế ưu đãi đặc biệt đối với các hiệp định thương mại tự do (FTA); dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 1/9/2016.
02. Đề xuất chính sách thuế với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế đã được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.
03. Bộ Tài chính chủ động phối hợp để rà soát lại cơ sở pháp lý về ngành nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh
Đó là khẳng định của ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính tại cuộc trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Bộ Tài chính liên quan tiến độ rà soát các Thông tư, Quyết định có quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh; kế hoạch xây dựng các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như tình hình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.
04. Cục Thuế TP HCM xử lý 229 DN có giao dịch đáng ngờ
Ngày 9/6/2016, Cục Thuế TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xử lý thông tin của các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ (GDĐN).
05. Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn được sửa đổi, bổ sung
Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn. Trong đó, có một số quy định sửa đổi, bổ sung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoá đơn ..
06. Ngành Thuế Phú Thọ: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
Bên cạnh các giải pháp thu ngân sách, Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế (NNT) phát triển sản xuất, kinh doanh, theo tinh thần Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP của Chính phủ.
07. Cà Mau: Thu nội địa 6 tháng có thể tăng hơn 10%
Theo nhận định của Cục Thuế tỉnh Cà Mau, với tiến độ thu như hiện nay, ước 6 tháng đầu năm tổng thu nội địa cân đối ngân sách trên toàn địa bàn có thể đạt 1.740 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt khoảng 1.647 tỷ đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ năm trước.
08. Cục Thuế Quảng Ninh đối thoại chính sách thuế với hơn 300 doanh nghiệp
Ngày 09/6/2016, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách thuế với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Ninh – Cục trưởng Cục Thuế cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục, các phòng chức năng thuộc Cục Thuế và hơn 300 đại biểu đại diện của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Văn bản mới - Văn bản hướng dẫn

09. Ngày 03 và 10/06/2016 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL. 
Trong 02 đợt cập nhật này, có 43 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:
10. Doanh nghiệp được khấu trừ, xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bị mất liên 2 nếu doanh nghiệp xuất trình đầy đủ hồ sơ như: biên bản mất hóa đơn, thông báo mất hóa đơn, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế GTGT của số hóa đơn GTGT nêu trên.
Hướng dẫn tại công văn 2163/TCT-KK ngày 20/05/2016 của Tổng cục Thuế.
11. Chi nhánh của doanh nghiệp không có chức năng thay mặt doanh nghiệp quản lý dự án, trường hợp dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động thì doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển bù trừ thuế GTGT đầu vào của dự án với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
Hướng dẫn tại công văn 36242/CT-HTr ngày 31/05/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.
12. Doanh nghiệp thuê nhà làm văn phòng do cá nhân là chủ sở hữu và có giấy đề nghị thanh toán thể hiện rõ số tiền phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ, phù hợp với hợp đồng thuê nhà, có chứng từ thanh toán tiền điện, nước cho cá nhân cho thuê nhà thì chi phí điện, nước này được tính vào chi phí được trừ khí xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Hướng dẫn tại công văn 35264/CT-HTr ngày 27/05/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.
13. Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nếu đã thực hiện nộp, kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT với cơ quan thuế, sau đó được cơ quan hải quan điều chỉnh giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu thì doanh nghiệp không phải điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào đã kê khai với cơ quan thuế và thu hồi hoàn thuế GTGT với cơ quan hải quan.
Hướng dẫn tại công văn 36240/CT-HTr ngày 31/05/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.
14. Doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. Trường hợp, trong năm nào đó không đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì không được miễn, giảm thuế và phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông hiện hành đồng thời vẫn tính vào số năm ưu đãi thuế TNDN.
Hướng dẫn tại công văn 35081/CT-HTr ngày 26/05/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.
15. Doanh nghiệp thuê tư vấn về thuế TNCN và tư vấn về khám sức khỏe cho cá nhân thì khoản chi phí tư vấn về thuế TNCN không phục vụ sản xuất kinh doanh, không có tính chất phúc lợi nên không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chi phí tư vấn về thuế TNCN này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân được tư vấn.
Hướng dẫn tại công văn 2337/TCT-CS ngày 30/05/2016 của Tổng cục Thuế.
16. Doanh nghiệp thực hiện di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị theo quy định của Nhà nước thì khoản tiền hỗ trợ di dời mà doanh nghiệp nhận được sau khi trừ các khoản chi phí liên quan nằm trong thỏa thuận hỗ trợ chi phí di dời thì số tiền còn lại doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.
Hướng dẫn tại công văn 35078/CT-HTr ngày 26/05/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.
17. Hóa đơn, chứng từ thuế GTGT đầu vào phát sinh tại các kỳ khai thuế đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhưng được kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau (khi phát hiện sai sót) thì không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế. Nếu đã được hoàn thuế thì doanh nghiệp phải nộp số thuế đã hoàn vào NSNN và tự tính tiền phạt, tiền chậm nộp.
Hướng dẫn tại công văn 2342/TCT-KK ngày 30/05/2016 của Tổng cục Thuế.
18. Doanh nghiệp phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN với cơ quan thuế tại địa phương phát sinh hoạt động trên. Sau khi nộp thuế GTGT vãng lai, trên tờ khai thuế tại trụ sở chính, doanh nghiệp kê khai chứng từ nộp tiền vào phụ lục số 01-5/GTGT và vào chỉ tiêu [39] trên tờ khai 01/GTGT. 
Hướng dẫn tại công văn 2201/TCT-KK ngày 24/05/2016 của Tổng cục Thuế.
19. Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án đầu tư mở rộng chi nhánh tại địa phương khác nơi đặt trụ sở chính thì phải kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. Số còn lại sau khi bù trừ (nếu có) sẽ được xét hoàn thuế.
Hướng dẫn tại công văn 2189/TCT-KK ngày 23/05/2016 của Tổng cục Thuế.

Sự kiện

20. Cục Thuế Hà Nội: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế tại Bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tại bộ phận quản lý thu trước bạ và thu khác cũng như cập nhật kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý thu thuế, ngày 11/6/2016 Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 300 cán bộ công chức (CBCC) thuộc các phòng chức năng và 30 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã làm công tác quản lý thu các khoản thu về đất và thu lệ phí trước bạ.
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn