Bản tin Thuế ngày 28/12/2016

2017-01-03 10:11:19 GMT+7

Đây là Bản tin Thuế định kỳ của TS24 với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người nộp thuế, giới chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. Trong kỳ này, tin tức đáng chú ý là “Tầm quan trọng của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong giai đoạn toàn cầu hoá".

 Kính gửi: Cty Luật Hợp Danh Ecolaw

Đây là Bản tin Thuế định kỳ của TS24 với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người nộp thuế, giới chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.


Trong kỳ này, tin tức đáng chú ý là “Tầm quan trọng của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong giai đoạn toàn cầu hoá". Cụ thể, trong thương mại quốc tế, việc cùng tồn tại nhiều hệ thống thuế khác nhau giữa các nước/vùng lãnh thổ dẫn tới việc một khoản thu nhập của một người nộp thuế có thể bị đánh thuế tại hai nơi khác nhau. Điều này là do hầu hết các nước/vùng lãnh thổ đều thực hiện quyền đánh thuế của mình dựa trên 2 nguyên tắc: nguyên tắc cư trú và nguyên tắc nguồn.

Văn bản hướng dẫn quan trọng trong kỳ này là tại công văn 17143/BTC-TCT ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn "Cơ sở thực hiện xã hội hóa đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô theo Quyết định 1466/QĐ-TTg, Quyết định 693/QĐ-TTg nhưng không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470/QĐ-TTg thì cơ sở tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa cho thời gian còn lại."

Bên cạnh đó, chương trình “Phổ biến kiến thức về thuế” trong chuyên mục “Kiến thức và cuộc sống” phát sóng định kỳ hàng tháng vào lúc 14:20 ngày Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng và phát lại vào 10:10 ngày Thứ  Năm kế tiếp trên kênh HTV9 do Ban khoa giáo - Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế TP. HCM và Công ty Cổ phần TS24 thực hiện. Đó là tin sự kiện nổi bật "Phổ biến kiến thức về thuế:  Công tác hỗ trợ doanh nghiệp." của kỳ này.

 

 

Tin tức

01. Tầm quan trọng của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong giai đoạn toàn cầu hoá
Trong thương mại quốc tế, việc cùng tồn tại nhiều hệ thống thuế khác nhau giữa các nước/vùng lãnh thổ dẫn tới việc một khoản thu nhập của một người nộp thuế có thể bị đánh thuế tại hai nơi khác nhau. Điều này là do hầu hết các nước/vùng lãnh thổ đều thực hiện quyền đánh thuế của mình dựa trên 2 nguyên tắc: nguyên tắc cư trú và nguyên tắc nguồn.
02. Cục Thuế TP HCM làm việc cả ngày thứ 7 trong tháng cuối năm
Ngày 12/12 Cục Thuế TP HCM đã ban hành Công văn số 12190/CT-THNVDT chỉ đạo cơ quan thuế trực thuộc tập trung đôn đốc thu ngân sách giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN cả năm 2016. 
03. Cơ sở trực tiếp nhập khẩu xăng phải kê khai nộp thuế TTĐB
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cục thuế các địa phương nhằm giải đáp kiến nghị của một số doanh nghiệp về hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng xăng theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP.
04. Quản chặt việc sử dụng biên lai thu thuế theo ủy nhiệm thu
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế làm văn bản đề UBND cấp huyện có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị trên địa bàn thực hiện việc quản lý, sử dụng biên lai thu các khoản thuế theo ủy nhiệm thu và biên lai thu phí đúng quy định.
05. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Man-ta có hiệu lực
Ngày 08/12/2016, Bộ Ngoại giao có Thông báo số 73/2016/TB-LPQT về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực. Theo đó, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Man-ta, ký tại U-lan Ba-to ngày 15/7/2016 có hiệu lực từ ngày 25/11/2016.
06. Trung Quốc điều chỉnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 25/12 thông báo sẽ tiến hành điều chỉnh thuế suất đối với một loạt hàng hóa xuất nhập khẩu. Kế hoạch điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. 
07. Hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Bối cảnh hội nhập đang đặt ra những áp lực không nhỏ đối với nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chính sách hỗ trợ về thuế là công cụ thường được sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
08. Gia hạn thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử
Mới đây, thừa quỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký quyết định (2660/QĐ-BTC) gia hạn việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, từ ngày 1/1/2017 đến khi có các quyết định mới.
09. Chạy nước rút để đạt chỉ tiêu về nộp thuế điện tử
Theo Nghị quyết 19 của Chính phủ, để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành Thuế phải phấn đấu ít nhất 95% doanh nghiệp (DN) nộp thuế điện tử (NTĐT) vào cuối năm 2016.

Văn bản mới - Văn bản hướng dẫn

10. Ngày 16/12 và ngày 23/12/2016 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.
Trong 02 đợt cập nhật này, có 20 văn bản hướng dẫn.
11. Trước năm 2015, doanh nghiệp có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì được tính vào giá vốn chuyển nhượng khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn. Từ năm 2015, nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trích công văn 5594/TCT-CS ngày 02/12/2016 của Tổng cục Thuế.
12. Cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định thì nộp thuế theo từng lần phát sinh, nếu doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì cá nhân không phải nộp thuế GTGT, TNCN.
Trích công văn 5769/TCT-TNCN ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế.
13. Cơ sở thực hiện xã hội hóa đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô theo Quyết định 1466/QĐ-TTg, Quyết định 693/QĐ-TTg nhưng không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470/QĐ-TTg thì cơ sở tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa cho thời gian còn lại. 
  Trích công văn 17143/BTC-TCT ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính.
14. Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị , thiết bị, phụ tùng, vật tư để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thì số máy móc thiết bị này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Trích công văn 5507/TCT-CS ngày 29/11/2016 của Tổng cục Thuế.
15. Doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê mà thực hiện cổ phần hóa thì được quyền lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất, trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức thuê đất thì không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.
Trích công văn 5510/TCT-CS ngày 29/11/2016 của Tổng cục Thuế.
16. Doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.
Trích công văn 5586/TCT-CS ngày 02/12/2016 của Tổng cục Thuế.
17. Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106/2016/QH13. Cở sở được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước.
Trích công văn 73366/CT-TTHT ngày 29/11/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.
18. Hoá đơn điện tử đã lập đối với thu phí từ khách hàng khi lưu thông qua trạm thu phí tự động không dừng, sau đó phát hiện sai sót thì các bên không phải lập văn bản thỏa thuận để xác nhận sai sót mà chỉ lập Hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC.
Trích công văn 74302/CT-TTHT ngày 05/12/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.
19. Nhà thầu chính đang nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp (nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu), khi nhận được tiền thanh toán và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng thì nhà thầu có trách nhiệm khai, nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh.
Trích công văn 74123/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.

Sự kiện

20. Phổ biến kiến thức về thuế: Chính sách thuế cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải
  Chương trình “Phổ biến kiến thức về thuế” trong chuyên mục “Kiến thức và cuộc sống” phát sóng định kỳ hàng tháng vào lúc 14:20 ngày Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng và phát lại vào 10:10 ngày Thứ  Năm kế tiếp trên kênh HTV9 do Ban khoa giáo - Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế TP. HCM và Công ty Cổ phần TS24 thực hiện.
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn