Biểu mẫu hành chính, tố tụng

26-06-2018 GMT+7


Các biểu mẫu được áp dụng thống nhất trên cả nước (ảnh minh họa)

Đây là những biểu mẫu do cơ quan Nhà nước, Tòa án nhân dân ...vv ban hành, áp dụng trong các trường hợp tương ứng, thống nhất trên cả nước. Người dân, đương sự nên biết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chẳng hạn như trong một vụ án dân sự, khi ông A đến nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án, thì phải được Tòa lập "Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ" ghi nhận và ông A giữ 1 bản. Nếu Tòa không lập, thì đương sự có quyền khiếu nại, yêu cầu lập Biên bản này. 

 
(Chúng tôi sẽ lần lượt có bài phân tích pháp lý về các biểu mẫu. Click vào những dòng chữ tô màu đỏ để xem nội dung biểu mẫu và phân tích pháp lý của luật sư)

Từ trên xuống: 
1. Biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự
2. Biểu mẫu dùng trong tố tụng hình sự
3. Biểu mẫu dùng trong tố tụng hành chính

1. Biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự:
 
DANH MỤC 93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
 1. Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ
 2. Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự
 3. Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng
 4. Mẫu số 04-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng
 5. Mẫu số 05-DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ
 6. Mẫu số 06-DS Quyết định trưng cầu giám định
 7. Mẫu số 07-DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản
 8. Mẫu số 08-DS Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá
 9. Mẫu số 09-DS Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá
 10. Mẫu số 10-DS Biên bản định giá tài sản
 11. Mẫu số 11-DS Biên bản không tiến hành định giá được tài sản
 12. Mẫu số 12-DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ
 13. Mẫu số 13-DS Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ
 14. Mẫu số 14-DS Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ
 15. Mẫu số 15-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)
 16. Mẫu số 16-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
 17. Mẫu số 17-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
 18. Mẫu số 18-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
 19. Mẫu số 19-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
 20. Mẫu số 20-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
 21. Mẫu số 21-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
 22. Mẫu số 22-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
 23. Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện
 24. Mẫu số 24-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện
 25. Mẫu số 25-DS Thông báo chuyển đơn khởi kiện
 26. Mẫu số 26-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện
 27. Mẫu số 27-DS Thông báo trả lại đơn khởi kiện
 28. Mẫu số 28-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện
 29. Mẫu số 29-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí
 30. Mẫu số 30-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án
 31. Mẫu số 31-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
 32. Mẫu số 32-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
 33. Mẫu số 33-DS Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
 34. Mẫu số 34-DS Biên bản hòa giải
 35. Mẫu số 35-DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
 36. Mẫu số 36-DS Biên bản hoà giải thành
 37. Mẫu số 37-DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành
 38. Mẫu số 38-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)
 39. Mẫu số 39-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)
 40. Mẫu số 40-DS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự
 41. Mẫu số 41-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
 42. Mẫu số 42-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
 43. Mẫu số 43-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
 44. Mẫu số 44-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
 45. Mẫu số 45-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
 46. Mẫu số 46-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
 47. Mẫu số 47-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
 48. Mẫu số 48-DS Biên bản phiên tòa sơ thẩm
 49. Mẫu số 49-DS Quyết định hoãn phiên tòa
 50. Mẫu số 50-DS Quyết định tạm ngừng phiên tòa
 51. Mẫu số 51-DS Biên bản nghị án
 52. Mẫu số 52-DS Bản án dân sự sơ thẩm
 53. Mẫu số 53-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án
 54. Mẫu số 54-DS Đơn kháng cáo
 55. Mẫu số 55-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo
 56. Mẫu số 56-DS Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo
 57. Mẫu số 57-DS Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn
 58. Mẫu số 58-DS Thông báo trả lại đơn kháng cáo
 59. Mẫu số 59-DS Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
 60. Mẫu số 60-DS Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
 61. Mẫu số 61-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm
 62. Mẫu số 62-DS Thông báo về việc kháng cáo
 63. Mẫu số 63-DS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
 64. Mẫu số 64-DS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
 65. Mẫu số 65-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm
 66. Mẫu số 66-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
 67. Mẫu số 67-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
 68. Mẫu số 68-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
 69. Mẫu số 69-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
 70. Mẫu số 70-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
 71. Mẫu số 71-DS Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
 72. Mẫu số 72-DS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án
 73. Mẫu số 73-DS Biên bản phiên tòa phúc thẩm
 74. Mẫu số 74-DS Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm
 75. Mẫu số 75-DS Bản án phúc thẩm
 76. Mẫu số 76-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm
 77. Mẫu số 77-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn
 78. Mẫu số 78-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn
 79. Mẫu số 79-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)
 80. Mẫu số 80-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn
 81. Mẫu số 81-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)
 82. Mẫu số 82-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 83. Mẫu số 83-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm
 84. Mẫu số 84-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm
 85. Mẫu số 85-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 86. Mẫu số 86-DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 87. Mẫu số 87-DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm
 88. Mẫu số 88-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 89. Mẫu số 89-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
 90. Mẫu số 90-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 91. Mẫu số 91-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
 92. Mẫu số 92-DS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
 93. Mẫu số 93-DS Quyết định giải quyết việc dân sự
.........

2. Biểu mẫu dùng trong tố tụng hình sự 

DANH MỤC 60 BIỂU MẪU
TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ, XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
 1. Mẫu số 01-HS - Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự
 2. Mẫu số 02-HS - Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự
 3. Mẫu số 03-HS - Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa
 4. Mẫu số 04-HS - Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)
 5. Mẫu số 05-HS - Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
 6. Mẫu số 06-HS - Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)
 7. Mẫu số 07-HS - Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
 8. Mẫu số 08-HS - Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
 9. Mẫu số 09-HS - Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
 10. Mẫu số 10-HS - Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)
 11. Mẫu số 11 -HS - Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)
 12. Mẫu số 12-HS - Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)
 13. Mẫu số 13-HS - Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng
 14. Mẫu số 14-HS - Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)
 15. Mẫu số 15-HS - Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh
 16. Mẫu số 16-HS - Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
 17. Mẫu số 17-HS - Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn
 18. Mẫu số 18-HS - Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)
 19. Mẫu số 19-HS - Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)
 20. Mẫu số 20-HS - Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
 21. Mẫu số 21-HS - Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
 22. Mẫu số 22-HS - Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm
 23. Mẫu số 23-HS - Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm
 24. Mẫu số 24-HS - Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm
 25. Mẫu số 25-HS - Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm
 26. Mẫu số 26-HS - Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm
 27. Mẫu số 27-HS - Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm
 28. Mẫu số 28-HS - Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm
 29. Mẫu số 29-HS - Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)
 30. Mẫu số 30-HS - Quyết định trả hồ sơ vụ án
 31. Mẫu số 31-HS - Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng
 32. Mẫu số 32-HS - Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa
 33. Mẫu số 33-HS - Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
 34. Mẫu số 34-HS - Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)
 35. Mẫu số 35-HS - Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ
 36. Mẫu số 36-HS - Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
 37. Mẫu số 37-HS - Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
 38. Mẫu số 38-HS - Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
 39. Mẫu số 39-HS  - Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
 40. Mẫu số 40-HS - Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)
 41. Mẫu số 41-HS - Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)
 42. Mẫu số 42-HS - Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử
 43. Mẫu số 43-HS - Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)
 44. Mẫu số 44-HS - Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)
 45. Mẫu số 45-HS - Biên bản về việc kháng cáo
 46. Mẫu số 46-HS - Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án
 47. Mẫu số 47-HS - Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn
 48. Mẫu số 48-HS - Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)
 49. Mẫu số 49-HS - Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
 50. Mẫu số 50-HS - Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
 51. Mẫu số 51-HS - Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)
 52. Mẫu số 52-HS - Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)
 53. Mẫu số 53-HS - Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
 54. Mẫu số 54-HS - Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự
 55. Mẫu số 55-HS - Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
 56. Mẫu số 56-HS - Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
 57. Mẫu số 57-HS - Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm
 58. Mẫu số 58-HS - Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm
 59. Mẫu số 59-HS - Quyết định giám đốc thẩm
 60. Mẫu số 60-HS - Quyết định khởi tố vụ án hình sự
....

3. Biểu mẫu dùng trong tố tụng hành chính

DANH MỤC 62 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG  HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
 1. Mẫu số 01-HC Đơn khởi kiện
 2. Mẫu số 02-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện
 3. Mẫu số 03-HC Thông báo trả lại đơn khởi kiện
 4. Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí
 5. Mẫu số 05-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng
 6. Mẫu số 06-HC Thông báo về việc thụ lý vụ án
 7. Mẫu số 07-HC Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
 8. Mẫu số 08-HC Biên bản đối thoại
 9. Mẫu số 09-HC Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án
 10. Mẫu số 10-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
 11. Mẫu số 11-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
 12. Mẫu số 12-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
 13. Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
 14. Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
 15. Mẫu số 15-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
 16. Mẫu số 16-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
 17. Mẫu số 17-HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn
 18. Mẫu số 18-HC Quyết định hoãn phiên toà
 19. Mẫu số 19-HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa
 20. Mẫu số 20-HC Biên bản phiên toà sơ thẩm
 21. Mẫu số 21-HC Biên bản nghị án
 22. Mẫu số 22-HC Bản án hành chính sơ thẩm
 23. Mẫu số 23-HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)
 24. Mẫu số 24-HC Đơn kháng cáo
 25. Mẫu số 25-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo
 26. Mẫu số 26-HC Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo
 27. Mẫu số 27-HC Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn
 28. Mẫu số 28-HC Thông báo trả lại đơn kháng cáo
 29. Mẫu số 29-HC Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
 30. Mẫu số 30-HC Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
 31. Mẫu số 31-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm
 32. Mẫu số 32-HC Thông báo về việc kháng cáo
 33. Mẫu số 33-HC Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
 34. Mẫu số 34-HC Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
 35. Mẫu số 35-HC Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm
 36. Mẫu số 36-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
 37. Mẫu số 37-HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn
 38. Mẫu số 38-HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
 39. Mẫu số 39-HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
 40. Mẫu số 40-HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)
 41. Mẫu số 41-HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
 42. Mẫu số 42-HC Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
 43. Mẫu số 43-HC Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án
 44. Mẫu số 44-HC Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm
 45. Mẫu số 45-HC Biên bản phiên tòa phúc thẩm
 46. Mẫu số 46-HC Bản án phúc thẩm
 47. Mẫu số 47-HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm
 48. Mẫu số 48-HC Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 49. Mẫu số 49-HC Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 50. Mẫu số 50-HC Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 51. Mẫu số 51-HC Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 52. Mẫu số 52-HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 53. Mẫu số 53-HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
 54. Mẫu số 54-HC Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 55. Mẫu số 55-HC Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
 56. Mẫu số 56-HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
 57. Mẫu số 57-HC Quyết định buộc thi hành án hành chính
 58. Mẫu số 58-HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
 59. Mẫu số 59-HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
 60. Mẫu số 60-HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
 61. Mẫu số 61-HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
 62. Mẫu số 62-HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw@ecolaw.com.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)