Cẩm nang pháp luật

30-03-2020 GMT+7
Chia thành 5 nhóm như sau (từ trên xuống)
1. Thương mại, Doanh nghiệp.
2. Lao động.
3. Dân sự, giao dịch dân sự 
4. Tố tụng (dân sự, hình sự, hành chính)
5. Thủ tục hành chính.

.....
​I. THƯƠNG MẠI, DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp
 
 1. Các hình thức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam
 2. Các loại hình doanh nghiệp
 3. Cá nhân, tổ chức nào không được thành lập doanh nghiệp?
 4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh
 5. Qui định về đặt tên doanh nghiệp
 6. Mã số doanh nghiệp & Mã số thuế
 7. Quy định về con dấu của doanh nghiệp
 8. Quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong cơ quan Nhà nước
 9. Quy định cơ bản về thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 10. Quy định về Doanh nghiệp xã hội
 11. Quy định về Hộ kinh doanh
 12. ​Quy định về mức lương tối thiểu vùng (từ 1/1/2016)
 13. Quy định về website thương mại điện tử (bán hàng trên mạng)
 14. Quy định về hoạt động & thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng
 15. 6 ngành, nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh
 16. Danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện - từ 1/1/2017
 17. Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
 18. Quy định về chế độ lưu giữ tài liệu & chứng từ kế toán của doanh nghiệp
 19. Tên miền (domain) là gì? Đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam
 20. Cuộc họp Hội đồng thành viên & Biên bản họp Hội đồng thành viên
 21. Thưởng và Thương hiệu


Kinh doanh, Hợp đồng thương mại
 

II. LAO ĐỘNG

Chế độ, chính sách 
 
Hợp đồng lao động
 


III. DÂN SỰ, GIAO DỊCH DÂN SỰ

Các vấn đề dân sự
 

Giao dịch dân sự, hợp đồng dân sựIV. TỐ TỤNG (DÂN SỰ, HÌNH SỰ, HÀNH CHÍNH)

Tố tụng dân sự
 


Tố tụng hình sự
 

Tố tụng hành chính
 
 •  


V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đời sống dân sự
 
 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw@ecolaw.com.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)