ban tin thue ngay 14 12 2016

Bản tin Thuế ngày 14/12/2016

Trong kỳ này, tin tức đáng chú ý là “Doanh nghiệp hào hứng với hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực". Cụ thể, Ngày 23/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có ...

  • Quảng cáo 7
  • Quảng cáo 8
  • Quảng cáo 9