Các trường hợp được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

2017-03-03 14:58:12 GMT+7

Trong hoạt động tố tụng hình sự (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án), khi người thi hành công vụ có những hành vi được xác định là trái pháp luật, gây thiệt hại cho những người liên quan và thuộc đối tượng được bồi thường thiệt hại - theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (năm 2009), thì sẽ được bồi thường thiệt hại.

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Trong hoạt động tố tụng hình sự (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án), khi người thi hành công vụ có những hành vi được xác định là trái pháp luật, gây thiệt hại cho những người liên quan và thuộc đối tượng được bồi thường thiệt hại - theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (năm 2009), thì sẽ được bồi thường thiệt hại.

"Hành vi trái pháp luật" của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật và được xác định trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

"Văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ" là quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Dưới đây là những trường hợp được Nhà nước bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, quy định tại Điều 26 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ghi chú: Các trường hợp án oan nổi tiếng như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, bị kết án oan chung thân về tội giết người, ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, bị kết án oan chung thân về tội giết người - đều đã được Nhà nước xem xét bồi thường theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)