Danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện - từ 1/1/2017

2016-11-22 12:40:52 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Ngày 22/11/2016, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Quốc hội cũng bổ sung kinh doanh pháo nổ vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và thay thế phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng phụ lục 4 mới với danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Luật đầu tư mới sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017. Cùng đó là danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017. Luật này cũng bãi bỏ khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu và Điều 151 của Luật xây dựng.  

Dưới đây là toàn văn danh mục (dự thảo) vừa được thông qua ngày 22/11/2016. (Ghi chú: Chúng tôi sẽ bổ sung hoàn thiện khi có Luật và Danh mục chính thức). 

Click vào để xem ->> 

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN - có hiệu lực từ 1/1/2017
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)