Khi nào hợp đồng lao động vô hiệu? Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu như thế nào?

2016-07-05 21:21:24 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Trong pháp luật về lao động, những trường hợp nào hợp đồng lao động được xác định là vô hiệu? Khi hợp đồng lao động vô hiệu, sẽ xử lý như thế nào? Vấn đề này được quy định tại Bộ luật lao động 2012.

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu


Hợp đồng lao động vô hiệu là hợp đồng lao động bị xác định là trái pháp luật, không có giá trị pháp lý.

Các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng thuê anh B làm công việc tổ chức đánh bạc tại nhà hàng của công ty A. Công việc của anh B và công ty A là vi phạm pháp luật. Do vậy hợp đồng lao động ký giữa hai bên được xác định là vô hiệu. 

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng lao động với anh B, có điều khoản quy định anh B làm việc suốt 30 ngày mới được nghỉ một ngày. Điều này là vi phạm quy định về chế độ làm việc, nghỉ ngơi trong Bộ luật lao động. Do vậy điều khoản này được xác định là vô hiệu. Tuy nhiên những nội dung khác trong hợp đồng vẫn có giá trị. 

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

1. Thanh tra lao động, Toà án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.

2. Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thanh tra lao động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.

Qua quy định trên, có thể thấy hợp đồng lao động có thể bị tuyên vô hiệu thông qua việc thanh tra của Thanh tra lao động, hoặc khi giữa hai bên (Người lao động và Người sử dụng lao động có tranh chấp, phải đưa ra Tòa án giải quyết. Và Tòa án phát hiện ra đây là hợp đồng vô hiệu.

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì xử lý như sau:

a) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật;

b) Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động.

2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì xử lý như sau:

a) Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Bộ luật này thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại;

b) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.

(Theo các điều 50, 51 và 52 Bộ luật lao động 2012)


...............


CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)