Mức lương tối thiểu & Mức lương cơ sở năm 2018

2018-06-11 15:52:53 GMT+7

Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, áp dụng cho đối tượng là NLĐ làm việc theo HĐLĐ, dùng làm căn cứ để trả lương và tính các chế độ khác (BHXH, BHYT, BHTN). NSDLĐ không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu.<< Lương cao ai chả thích (ảnh minh hoạ)

Còn Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, áp dụng cho đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Làm căn cứ để tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác (BHXH, BHYT, BHTN). Hàng năm, tuỳ tình hình biến động giá cả, đồng tiền ... Chính phủ có thể ban hành Nghị định mới, điều chỉnh mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu.

Dưới đây là sơ đồ tóm lược mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở áp dụng cho năm 2018. 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)