Những tranh chấp và yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

2016-07-07 21:07:14 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực: dân sự, hình sự, hành chính, lao động ...vv. Bài dưới đây giới thiệu những tranh chấp và yêu cầu về lao động (thuộc lĩnh vực pháp luật lao động) mà Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Vấn đề này được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (điều 32)

1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giải thích: Như vậy, có thể thấy là trừ 5 trường hợp a, b, c, d, và đ nêu trên, thì những tranh chấp còn lại (chẳng hạn tranh chấp về việc bị phạt tiền do vi phạm kỷ luật lao động, tranh chấp về việc chậm tăng lương, về chế độ chính sách ... - thì phải thông qua thủ tục hòa giải trước khi đưa đến tòa án. 

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết.

3. Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm:

a) Tranh chấp về học nghề, tập nghề;

b) Tranh chấp về cho thuê lại lao động;

c) Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn;

d) Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

5. Các tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (điều 33)

1. Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

2. Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

3. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

4. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài.

5. Các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Giải thích: "yêu cầu" khác với "tranh chấp" ở chỗ giữa hai bên (người lao động và người sử dụng lao động) không/chưa phát sinh tranh chấp với nhau. Nhưng một bên cảm thấy không hài lòng, muốn có sự thay đổi, bổ sung hoặc cần thực hiện/không thực hiện một việc nào đó ... Và nếu các yêu cầu thuộc một trong năm trường hợp nêu trên, dù phía người lao động có thể đã đề nghị nhưng không được phía người sử dụng lao động chấp nhận, thì có thể đưa yêu cầu này ra tòa án để giải quyết.
(Theo các điều 32, 33 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)
............ 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)