Trách nhiệm dân sự & nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng

2018-05-16 20:48:22 GMT+7

Khi hai bên tham gia giao ước, ký kết một hợp đồng dân sự, sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Mỗi bên có "trách nhiệm dân sự" khi vi phạm hợp đồng. Vậy trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ, gây thiệt hại cho bên kia - thì phải bồi thường và giải quyết như thế nào? Thế nào là "vi phạm"? Thế nào là "thiệt hại"? Vấn đề này được quy định tại Bộ luật dân sự.

Dưới đây là sơ đồ tóm lược:
Giải thích thêm:
- Khái niệm "vật" ở đây có hàm ý là hàng hoá. Ví dụ: Ông A mua một chiếc xe đạp tại cửa hàng B. Thì "chiếc xe đạp" chính là "vật". 
- Trong hợp đồng dân sự, khi nói đến "nghĩa vụ" của bên này, thì thường sẽ tương ứng với "quyền" của bên kia. Ví dụ: Cửa hàng B có nghĩa vụ giao chiếc xe đạp cho ông A (khi ông A đã trả tiền), tương ứng với quyền được nhận chiếc xe đạp của ông A.
 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)