cuoc hop hoi dong thanh vien   bien ban hop hoi dong thanh vien

Cuộc họp Hội đồng thành viên & Biên bản họp Hội đồng thành viên

Chúng ta biết rằng công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) được thành lập từ sự góp vốn của các "thành viên góp vốn" (thành viên). Như vậy, thành viên góp vốn chính là những "ông chủ" của doanh nghiệp. Hội đồng thành viên chính là cơ quan quyền lực, quyết ...

CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn