hoi ve viec ky phu luc hop dong khi thay doi thong tin tai khoan

Hỏi về việc ký phụ lục hợp đồng khi thay đổi thông tin tài khoản

Hỏi: Chào quý luật sư. Tôi có thắc mắc như sau: Công ty tôi mới thay đổi số tài khoản ngân hàng, nên hiện giờ đang thắc mắc việc có phải ký lại phụ lục hợp đồng của các hợp đồng cũ theo số tài khoản mới hay không? Và có ...

  • Quảng cáo 7
  • Quảng cáo 8
  • Quảng cáo 9