Công ty cổ phần thành lập được 6 tháng, một cổ đông chưa góp cổ phần nay xin rút vốn, giải quyết ra sao?

2016-12-23 15:25:59 GMT+7

Hỏi: Kính chào luật sư! Tôi có một vấn đề thắc mắc xin được luật sư giúp đỡ như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, thành lập từ tháng 06/2016, gồm 6 thành viên, vốn điều lệ 3 tỷ. Tuy nhiên công ty chúng tôi chưa thu đủ số cổ phần góp từ cổ đông, trong đó có 1 thành viên chưa góp cổ phần, và xin rút vốn sau 1 tháng hoạt động. Vậy xin luật sự giải thích và hướng dẫn những thủ tục cần thiết để công ty chúng thôi có thể giải quyết cho cổ đông rút vốn và những thủ tục pháp lý cần trình bày lên sở đầu tư gồm những gì? Tôi xin chân thành cảm ơn. (H. Khanh)(ảnh minh họa)

Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:


Vì công ty của anh là công ty cổ phần, đã đăng ký thành lập và được cấp GCNĐKDN, do vậy 6 "thành viên" mà anh nói, về mặt pháp luật được gọi và chính là 6 "cổ đông sáng lập" - theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. 

Riêng số cổ phần (tiền vốn) mà thành viên (tạm gọi là ông A) có tên trong danh sách cổ đông nhưng chưa góp tiền (chưa mua), được gọi là "cồ phần đã bán" (đã được ông A đăng ký mua) tại thời điểm thành lập công ty. 

Điều 112 Luật doanh nghiệp (2014) về việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp, quy định như sau:
 
- Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. 

- Nếu sau thời hạn quy định ở trên, có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

c) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 


Ngoài ra, cổ đông chưa thanh toán còn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định về việc phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.  

Tôi giải thích rõ hơn vào trường hợp của công ty anh như sau:

- Ông A do đã quá thời hạn quy định mà vẫn chưa thanh toán tiền đăng ký mua cổ phần, nên tại thời điểm hiện nay ĐƯƠNG NHIÊN sẽ không còn tư cách là cổ đông trong công ty của anh nữa. Công ty có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập. 

- Đối với số cổ phần của ông A (đã đăng ký nhưng chưa mua, có ghi trong Điều lệ công ty), sẽ chuyển thành "cổ phần chưa bán" và công ty có thể chào bán ra bên ngoài (tức là có thể mời người khác vào, thay thế ông A). Nếu không có người khác mua thì công ty sẽ đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với phần "cổ phần chưa bán" này.

Về thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập (tức là xóa tên ông A khỏi danh sách cổ đông) thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 

Công ty gửi "Thông báo về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập và vốn điều lệ" đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký thành lập. (Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

Nội dung Thông báo gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Những nội dung muốn đăng ký thay đổi. (theo mẫu). Và kèm theo Thông báo là Giấy CNĐKDN của công ty. (Ghi chú: công ty nên liên hệ với Phòng ĐKKD để hỏi chi tiết hơn).

Ngoài ra, trước đó, công ty cũng cần tổ chức cuộc họp của HĐQT, ghi nhận sự việc, thống nhất về hướng giải quyết. Cuộc họp phải được lập thành Biên bản, với sự có mặt của ông A. 

Sau khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. www.ecolaw.vn
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn