Biên bản bàn giao tài sản

2018-06-26 18:20:03 GMT+7

Các giao dịch (mua bán, cho thuê …) liên quan đến tài sản là chuyện tất yếu trong hoạt động hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, để bảo đảm việc chuyển giao tài sản giữa các bên được rõ ràng, tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có về sau – chúng ta cần thể hiện việc này trong một văn bản, với những ghi nhận đầy đủ và cần thiết, kể cả việc mời người làm chứng.

Dưới đây là một mẫu Biên bản bàn giao tài sản – là một cây xăng cho thuê - mà công ty luật Ecolaw đã tư vấn cho khách hàng.
---------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
(Bàn giao Cây xăng cho thuê)
- Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự.
- Căn cứ Hợp đồng thuê cây xăng ký ngày 20/5/2018 gữa DNTN Xăng Dầu Kim Kim và ông Nguyễn YYY.


Hôm nay, lúc 10 giờ, ngày 01 tháng 6 năm 2018,
Tại cây xăng KIM KIM (địa chỉ: XXX, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Chúng tôi gồm :

Bên cho thuê: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU KIM KIM
Địa chỉ: xxx - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
GCNĐKDN số: xxx, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày xxx.
Điện thoại: xxx
Chủ doanh nghiệp: ông Phạm XXX.
Sau đây gọi là “bên A”.

Bên thuê: Ông NGUYỄN YYY
CMND số : yyy , cấp ngày yyy tại CA TP.HCM.
Địa chỉ: yyy, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: yyy.
Sau đây gọi là “bên B”.

Người làm chứng: Ông TTT 
CMND số: ttt, cấp ngày ttt, tại CA TP.HCM.
Địa chỉ: ttt, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: ttt

Nội dung bàn giao và ghi nhận như sau:

Bên A giao toàn bộ Cây xăng và các trang thiết bị, tài sản (trong tình trạng đang sử dụng) tại cây xăng KIM KIM cho bên B, để bên B đưa vào khai thác, sử dụng theo Hợp đồng cho thuê cây xăng đã ký giữa hai bên.

Các trang thiết bị, tài sản bàn giao gồm :
 
Số TT Tên thiết bị, tài sản SL Tình trạng Ghi chú
01 Trụ bơm xăng XXX-TZ 05 90% có hồ sơ
02 Máy vi tính 02 60%  
03 Bàn inox 03 80%  

Ngoài ra, còn có khu nhà văn phòng và sinh hoạt, lợp tôn; WC. Tình trạng sử dụng bình thường. 

Trước sự chứng kiến của người làm chứng, bên B xác nhận đã kiểm tra và nhận toàn bộ cây xăng KIM KIM, bao gồm các trang thiết bị và tài sản như bảng trên.

Bên B cam kết có trách nhiệm bảo quản, sử dụng phục vụ theo mục đích kinh doanh của mình.

Việc bàn giao kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

Các bên đã cùng nghe đọc lại Biên bản này, xác nhận đúng sự thật và cùng ký.

                     BÊN GIAO                                               BÊN NHẬN
               (ký, ghi rõ họ tên)                                       (ký, ghi rõ họ tên)


NGƯỜI LÀM CHỨNG
   (ký, ghi rõ họ tên)

....

 
Mẫu đơn, hợp đồng Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.
 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI
23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Email: ecolaw1@ecolaw.vn - website: 
www.ecolaw.vn
 

 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw@ecolaw.com.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)