Biên bản thanh lý hợp đồng

2018-07-03 14:31:09 GMT+7

Sau khi hoàn tất một giao dịch kinh tế, dân sự nào đó – chẳng hạn là việc xây lắp một công trình nhà xưởng – thể hiện qua Hợp đồng thi công đã ký trước đó, các bên thường lập một văn bản, chính thức xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ, không còn ràng buộc gì với nhau nữa. Văn bản có tính chất “khóa sổ” và kết thúc này gọi là “Biên bản thanh lý hợp đồng”.

Dưới đây là một mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng.
--------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Số xxx/2018/BB)

- Căn cứ Hợp đồng thi công số XXX/HĐTC ký ngày ngày xxx giữa Công ty cổ phần XXX và Công ty thiết kế xây dựng YYY.
- Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.


Hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2017,

Hai bên gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN XXX
Địa chỉ: xxx, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: xxx 
Đại diện: ông XXX, Tổng Giám Đốc.

Bên B: CÔNG TY THIẾT KẾ - XÂY DỰNG YYY
Địa chỉ: yyy, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: yyy 
Đại diện: ông YYY, Giám đốc.

Hai bên cùng thống nhất ký Biên bản thanh lý hợp đồng này, ghi nhận như sau:

1. Nay thanh lý Hợp đồng thi công số XXX/HĐTC đã ký ngày ngày xxx giữa hai bên. Lý do: Bên B đã hoàn tất công việc theo hợp đồng (100%).

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận mỗi bên đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của mình như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Hai bên xác nhận các bên không còn nợ tiền, trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số XXX/HĐTC nữa.

3. Biên bản thanh lý này ghi nhận việc thanh lý hợp đồng, có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.


                             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                ĐẠI DIỆN BÊN B
                            (ký tên, đóng dấu)                                                (ký tên, đóng dấu)
----------------

* Phân tích pháp lý của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Trên đây là một mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng tham khảo, dạng đơn giản. Tại thời điểm ký biên bản này, giữa hai bên không còn điều gì lấn cấn hay nợ nần gì nhau nữa. Nên chỉ cần ngắn gọn như vậy là đủ.

2. 
Trên thực tế, tùy từng trường hợp, trong Biên bản thanh lý hợp đồng có thể có thêm và nêu rõ một số vấn đề còn tồn đọng cần giải quyết. Chẳng hạn như liên quan đến việc thanh toán số tiền còn nợ cuối cùng, việc cấn trừ quyền hay nghĩa vụ giữa hai bên, việc xuất hóa đơn, ...vv. Nói chung cần thể hiện rõ trong Biên bản.

3. Tuy nhiên, cần lưu ý là một khi đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng, có nghĩa là về mặt nguyên tắc đây chỉ là một thủ tục để đóng lại/kết thúc hợp đồng. Nếu giữa các bên vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng, chưa giải quyết xong, thì không thể nói là thanh lý hợp đồng. Mà khi đó có thể sẽ là một "Bản thỏa thuận" giữa hai bên, theo hướng cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng trong tình huống vẫn chưa hoàn tất 100% nội dung hợp đồng.  
 
Mẫu đơn, hợp đồng Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.
 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI
23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Email: ecolaw1@ecolaw.vn - website: 
www.ecolaw.vn
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw@ecolaw.com.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)