Hợp đồng ủy quyền (chuyển quyền sử dụng đất)

2018-06-26 17:52:30 GMT+7

Khi vì lý do nào đó không thể tự mình thực hiện một số giao dịch dân sự nhất định, chẳng hạn như đi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quý vị có thể lập hợp đồng ủy quyền, ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện giao dịch. Lưu ý là hợp đồng ủy quyền giữa cá nhân - cá nhân phải lập tại Phòng công chứng.

Dưới đây là một mẫu hợp đồng ủy quyền trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà công ty luật Ecolaw đã soạn thảo cho khách hàng.
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày    tháng 3  năm 2018
Tại: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỒNG TÂM
Địa chỉ: XXX TP. Hồ Chí Minh.


Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên uỷ quyền 
Ông: XXX, sinh 1970.
CMND số: xxx cấp tại CA TP.HCM.
Bà YYY, sinh 1974.
CMND số: yyy cấp tại CA TP.HCM.
Cùng thường trú tại: XXX, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
Là người có quyền sử dụng lô đất số xxx tọa lạc tại xã yy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thể hiện tại:
- Giấy CNQSDĐ số BK XXX do UBND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cấp ngày XXX. Lô đất số XXX, diện tích XXX m2, đất ở và trồng cây lâu năm.

Bên B : Bên nhận uỷ quyền 
Ông: TRẦN T, sinh 1981.
CMND số: XXX cấp tại công an tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:xxx, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B như sau:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bên B là người đại diện theo ủy quyền của bên A, thay mặt bên B thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất nêu trên cho bên nhận là bà Lê D. (số CMND: XXX, địa chỉ: YYY, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

Trong phạm vi ủy quyền của mình, bên B được quyền thực hiện các công việc sau:

- Liên hệ với cơ quan chức năng nhà nước thực hiện các công việc như: nộp hồ sơ chuyển nhượng, ký hợp đồng đo vẽ, ký biên bản giáp ranh, ký hợp đồng chuyển nhượng, đóng thuế, phí, nhận tiền chuyển nhượng ...vv, liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất – theo đúng các thủ tục do pháp luật quy định.

- Trong phạm vi ủy quyền, ông Trần T. được toàn quyền quyết định mọi vấn đề, giá chuyển nhượng và các chi phí khác liên quan đến nội dung ủy quyền. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho bà Lê D., ông T. có trách nhiệm báo tin cho bên A.

2. Thời hạn uỷ quyền: 6 tháng, kể từ ngày ký Hợp đồng uỷ quyền này cho đến khi hoàn tất công việc hoặc hết thời hạn 6 tháng.

3. Thù lao ủy quyền: Không có.

Bên A cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do Bên B nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi uỷ quyền trên đây.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản, mỗi bên giữ 02 bản, Văn phòng công chứng giữ 01 bản.

                    Bên nhận uỷ quyền                                                         Bên ủy quyền
                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

------------
* Phần chứng thực của Văn phòng công chứng:

(....)
.....
Lưu ý:

1. Mẫu hợp đồng trên chỉ có ý nghĩa tham khảo. Tùy từng hoàn cảnh và ý định, mà nội dung ủy quyền sẽ có thể khác, và cụ thể chi tiết hơn.

2. Nếu chưa xác định được bên nhận chuyển nhượng, thì không cần thiết phải ghi tên vào người đó vào hợp đồng ủy quyền.

3. Khi đến phòng công chứng làm thủ tục ủy quyền, cần mang theo các giấy tờ liên quan đến nội dung ủy quyền (bản chính) như: Giấy CNQSDĐ, CMND, Hộ khẩu, Giấy chứng nhận kết hôn ... để công chứng viên kiểm tra và chứng thực.

.......................

Bài liên quan:
 Mẫu văn bản, hợp đồng Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật  Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.
 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI
23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Email: ecolaw1@ecolaw.vn - website: 
www.ecolaw.vn

 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw@ecolaw.com.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)