Người khuyết tật

2016-07-13 20:05:08 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Người khuyết tật là ai? Pháp luật quy định người khuyết tật có quyền và nghĩa vụ như thế nào?Không kỳ thị người khuyết tật (ảnh minh họa)

Theo Luật người khuyết tật 2010, "người khuyết tật" là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Ví dụ: ông A bị mù bẩm sinh từ nhỏ. Như vậy ông A được xác định là "người khuyết tật".

Mức độ hay kiểu/dạng khuyết tật được xác định theo "dạng tật" và "mức độ khuyết tật"

Dạng tật bao gồm:

a) Khuyết tật vận động; VD: bị teo cơ, đi lại khó khăn.

b) Khuyết tật nghe, nói;

c) Khuyết tật nhìn;

d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần;

đ) Khuyết tật trí tuệ; VD: bị bệnh tâm thần.

e) Khuyết tật khác.

Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

b) Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Quyền của người khuyết tật

Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền sau đây:

a) Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; (tức là không bị phân biệt đối xử).

b) Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng;

c) Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội;

d) Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Nhà nước có chính sách ưu tiên, ưu đãi người khuyết tật, khuyến khích toàn xã hội hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật.Giúp đỡ người khuyết tật là việc tốt (ảnh minh họa)   
Thuật ngữ pháp lý do luật sư thuộc công ty luật hợp danh Ecolaw biên soạn, có ý nghĩa và chỉ sử dụng như là tư liệu tham khảo. Do pháp luật Việt Nam thường xuyên thay đổi, bổ sung, nên có thể trong một số trường hợp, tại thời điểm quý vị đọc, nội dung bài viết sẽ không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật, bổ sung khi có sự thay đổi của pháp luật, nhưng không bảo đảm kịp thời và đầy đủ hết.
Công ty luật hợp danh ECOLAW - địa chỉ tin cậy của mọi người!
Email: ecolaw1@gmail.comwww.ecolaw.vn
 

 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn