Trọng tài thương mại

2016-09-04 10:08:53 GMT+7

"Trọng tài thương mại" là một phương thức giải quyết tranh chấp rất phổ biến trong hoạt động thương mại (ví dụ như tranh chấp về mua bán hàng hóa, về quyền sở hữu trí tuệ ...) do các bên thoả thuận.


Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp mà các doanh nghiệp nên lựa chọn (ảnh minh họa)

Về nguyên tắc, trong các lĩnh vực dân sự, thương mại - khi giữa các bên tham gia giao kết/hợp đồng xảy ra tranh chấp với nhau, thì có thể chọn một trong nhiều hình thức/ phương pháp giải quyết. Như:

- Tự hòa giải, thỏa thuận với nhau.

- Đưa vụ việc ra tòa án (khởi kiện) để Tòa án giải quyết theo thẩm quyền, theo trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụg dân sự.

- Đưa đến Trung tâm trọng tài, để giải quyết bằng phương thức "trọng tài thương mại".

Nói chung, hình thức trọng tài được các doanh nghiệp, đặc biệt trong thương mại quốc tế, chọn trong giải quyết tranh chấp, vì những ưu điểm chủ yếu là nhanh, gọn và bảo mật - so với đưa ra tòa án. 

Tại Việt Nam, nếu các doanh nghiệp chọn phương thức trọng tài để giải quyết tranh chấp, thì phải tiến hành theo quy định tại Luật trọng tài thương mại. Nhưng điều quan trọng hơn, là hai bên phải có "thỏa thuận trọng tài" - tức là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài khi xảy ra tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài phải được ghi rõ trong hợp đồng thương mại mà hai bên ký kết (điều khoản về phương thức giải quyết tranh chấp).

Một vụ tranh chấp thương mại giải quyết theo phương thức trọng tài sẽ được tiến hành tại một Trung tâm trọng tài, với một Hội đồng trọng tài gồm 1 hoặc 3 trọng tài viên. Hội đồng trọng tài có thể do các bên thống nhất lựa chọn. Mỗi trung tâm trọng tài sẽ có một bộ Quy tắc tố tụng riêng mà các bên phải tuân theo.

Bài liên quan: Luật trọng tài thương mại (2010)
Thuật ngữ pháp lý do luật sư thuộc công ty luật hợp danh Ecolaw biên soạn, có ý nghĩa và chỉ sử dụng như là tư liệu tham khảo. Do pháp luật Việt Nam thường xuyên thay đổi, bổ sung, nên có thể trong một số trường hợp, tại thời điểm quý vị đọc, nội dung bài viết sẽ không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật, bổ sung khi có sự thay đổi của pháp luật, nhưng không bảo đảm kịp thời và đầy đủ hết.
Công ty luật hợp danh ECOLAW - địa chỉ tin cậy của mọi người!
Email: ecolaw1@gmail.comwww.ecolaw.vn
 
 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn