Bộ Tư Pháp công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2016

2017-02-09 11:58:26 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Ngày 20-01-2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-BTP công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư Pháp năm 2016.


Theo đó, có khoảng trên 50 văn bản quy phạm pháp luật, từ Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, cho đến các Quyết định - do Chính Phủ, các Bộ ban hành, thuộc nhiều lĩnh vực như: Bồi thường Nhà nước, Dân sự - Kinh tế, Đăng ký giao dịch bảo đảm, Hộ tịch - Chứng thực, Tài chính ... - sẽ hết hiệu lực toàn bộ, một phần và/hoặc được thay thế bằng văn bản mới.

Quý vị có thể click vào đây để xem toàn văn ->> Quyết định số: 86/QĐ-BTP ngày 20/01/2017 của Bộ Tư Pháp
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)