Quy định mới về gửi đơn khởi kiện, tài liệu; cấp và tống đạt văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

2017-01-17 15:27:42 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn về luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Theo đó, điểm ĐẶC BIỆT MỚI, là từ nay công dân có thể thực hiện việc gửi Đơn khởi kiện, tài liệu; cũng như Tòa án có thể gửi và tống đạt các văn bản tố tụng (như Giấy triệu tập, Quyết định đưa vụ án ra xét xử ...) qua phương tiện điện tử (email).Việc gửi đơn và tống đạt qua email sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức của tất cả các bên liên quan (ảnh minh họa)

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP của TANDTC (có hiệu lực từ ngày 15/02/2017) quy định chi tiết việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng khác với Tòa án trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.

Theo đó, người khởi kiện, người tham gia tố tụng được lựa chọn giao dịch điện tử với Tòa án theo một trong các hình thức sau: Gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án; Chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo. 

Người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện giao dịch điện tử với Tòa án kể từ ngày nhận được thông báo chấp nhận của Tòa án. Trường hợp này, Tòa án có trách nhiệm thực hiện cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử cho họ. Người khởi kiện, người tham gia tố tụng vẫn có quyền gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức khác theo quy định.

Người khởi kiện, người tham gia tố tụng, Tòa án đã thực hiện giao dịch điện tử thành công thì được xác định là đã hoàn thành thủ tục tố tụng tương ứng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính.

Về điều kiện thực hiện giao dịch điện tử: Người khởi kiện, người tham gia tố tụng lựa chọn gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án phải có các điều kiện sau:

- Có địa chỉ thư điện tử để gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử đến và đi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án;

- Có chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận...

..........

Xem toàn văn tại đây ->> Nghị Quyết số 04/2016/NQ- HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC 


 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)