Quy định mới về Nhãn hàng hóa

2017-04-19 14:17:19 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017. Thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP trước đây. Đây là một văn bản quan trọng mà các doanh nghiệp sản xuất, thương mại cần lưu ý.


Nhãn hàng hóa phải được ghi đúng quy định (ảnh minh họa)

Nghị định 43/2017/NĐ-CP là văn bản hướng dẫn thi hành Luật thương mại, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Về nguyên tắc, nhãn hàng hóa phải đáp ứng được tiêu chí nhận biết dễ dàng, đầy đủ các nội dung, thông tin theo quy định. 

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa của mình. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa:Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm; Xuất xứ và các nội dung khác theo tính chất hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa. Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng.

Hàng hóa có nhãn đúng quy định đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước ngày 1/6/2017 thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó. Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực (ngày 1/6/2017) được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Xem toàn văn >>> Nghị định số 43/2017/NĐ-CP - về Nhãn hàng hóa
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)