toa trieu tap khong den thu truong bo y te co bi ap giai

Tòa triệu tập không đến, Thứ trưởng Bộ Y tế có bị áp giải?

Theo luật sư, với diễn biến của phiên tòa xử vụ VN Pharma, Thứ trưởng Bộ Y tế vắng mặt khi tòa gửi giấy triệu tập thể hiện sự thiếu hợp tác. Vậy tòa có quyền làm gì?

  • Quảng cáo 7
  • Quảng cáo 8
  • Quảng cáo 9