giam doc tham trong vu an hinh su

Giám đốc thẩm trong vụ án hình sự

Giám đốc thẩm là một thủ tục trong tố tụng hình sự (và cả trong tố tụng dân sự, hành chính ...) nhằm xem xét lại bản án hay quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị phát hiện có những vi phạm pháp luật nghiêm ...

  • Quảng cáo 7
  • Quảng cáo 8
  • Quảng cáo 9