Thư viện luật Ecolaw

04-01-2018 GMT+7
"Thư viện luật Ecolaw" là dịch vụ pháp lý tổng hợp có thu phí dành cho đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp, gồm nhiều gói dịch vụ. 

.......

* Cẩm nang "
Xử lý kỷ luật lao động tại Doanh nghiệp

Click vào logo bên dưới để xem chi tiết:

..............

* Chuyên đề (miễn phí):  
"Viết và phát hành một Thông cáo báo chí":

Click vào logo bên dưới để xem:........